W dzisiejszej rzeczywistości, posiadanie strony internetowej to nie przywilej, to obowiązek!

Czym jest dostępność stron internetowych?

Nie ma czegoś takiego jak definicja dostępności cyfrowej. Nalepiej opisuje to jednak World Wide Web Consortium (W3C). Według nich dostępność w sieci oznacza, że strony internetowe, narzędzia i technologie są projektowane i rozwijane tak, aby osoby z niepełnosprawnością mogły postrzegać, rozumieć, poruszać się po sieci i wchodzić z nią w interakcję.

Dostępność sieci obejmuje wszystkie niepełnosprawności, które wpływają na dostęp do sieci i nie przeszkadza ale wręcz przynosi korzyści osobom korzystające z telefonów komórkowych, inteligentnych zegarków, inteligentnych telewizorów i innych urządzeń z małymi ekranami, różnymi trybami wprowadzania. Należy też zaznaczyć iż dostępność cyfrowa dotyczy osób starszych ze względu na zmiany percepcji związane z wiekiem, osoby z czasowymi szczególnymi potrzebami, jak na przykład złamania kończyn czy zbyt mały rozmiar zastosowanej czcionki.

Rozwiązania stosowane przy zapewnieniu dostępności cyfrowej powinny też sprawdzać się w sytuacjach codziennych, które ograniczają nasze postrzeganie w związku z jasnym oświetleniem czy miejscem, gdzie nie możemy uruchamiać dźwięków. Ważnym elementem dostępności cyfrowej jest to, by osoby korzystające z wolnego łącza internetowego lub o ograniczonej lub drogiej przepustowości, mogły również zapoznać się z informacją lub skorzystać z usług.

Cała dostępność cyfrowa opiera się w zasadzie na WCAG czyli Web Content Accessibility Guidelines, wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. Aktualnie, obowiązuje wersja WCAG 2.1, na którą składają się obowiązki, zalecenia i informacje jak tworzyć strony internetowe i aplikacje aby udostępnić je osobom z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.