W dzisiejszej rzeczywistości, posiadanie strony internetowej to nie przywilej, to obowiązek!

Portfolio


Autor strony na rynku w Jaśle, w tle budynek urzędu miasta

Nie sama praca, ale jej cel sprawia, że to jest coś wyjątkowego

— William Paul Young, Chata

Bartłomiej Wilk

Urodziłem się, wychowałem i żyję w Jaśle. Mieście na południowych granicach województwa podkarpackiego. Od wielu lat zajmuję się tworzeniem stron internetowych, ogólnopojętą grafiką i fotografią. Od niedawna, w związku z moją pracą zawodową zacząłem rozwijać się w kierunku e-administracji, a szczególnie dostępności cyfrowej w administracji publicznej. W tym zakresie ukończyłem studia na kierunku e-administracji na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Uczestniczyłem również w wielu szkoleniach i kursach prowadzonych między innymi przez osoby z niepełnosprawnościami, które uświadamiały ogromną potrzebę realizacji założeń ustawy o dostności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wiem jak ważne jest zapewnienie dostępności nie tylko cyfrowej ale i architektonicznej czy informacyjno-komunikacyjnej.

Każdy z nas, może stać się osobą o szczególnych potrzebach. I nie mam tutaj na myśli sytuacji, gdy stajemy się osobą z niepełnosprawnością. Ale zwykły przejazd autobusem i chęć obejrzenia filmu może spowodować, że skorzystamy z napisów do filmu. To już jest szczególna potrzeba!

Zapraszam do kontaktu!

+48 506 22 77 11

Certyfikaty

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO 02-070 Warszawa, ul. A. Solariego 1/1
tel./fax: 22 833-38-90, 22 833-39-90

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.
Zaświadcza się, że Pan Bartłomiej Wilk urodzony dnia 26.02.1987 r. w Jaśle, PESEL 87022615018 ukończył kurs kompetencji ogólnych: „Koordynator do spraw dostępności” w wymiarze 35 godzin, prowadzony przez Studium Prawa Europejskiego ul. A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa w okresie od 19.10.2020 r. do 26.12.2020 r.

Zaświadczenie wydano na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r., poz. 652).
Warszawa, dnia 26.12.2020 r. Nr z rejestru 1104/SPE/2020

Dyrektor Studium Prawa Europejskiego
Monika Jeruzalska

INSTYTUT SZKOLEŃ IMPULS

ZAŚWIADCZENIE

Pan Bartłomiej Wilk
Uczestniczył w szkoleniu:
„Jak przeprowadzać audyty dostępności? Omówienie pytań audytowych przy badaniu stanu dostępności. Zadania i obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”
zorganizowanym przez Instytut Szkoleń IMPULS
Organizator: Instytut Szkoleń IMPULS Joanna Warchoł ul. Leszka Czarnego 3 35-615 Rzeszów NIP: 971 006 8207 REGON: 366448346
Prowadzący Ewa Plesnarowicz-Durska

Rzeszów, 13.11.2020 r.

Nr 4/11/2020

Fundacja widzialni.org

ZAŚWIADCZENIE

Pan Bartłomiej Wilk ukończył szkolenie
„Audytowanie stron internetowych zgodnie z WCAG 2.1.” zorganizowane przez Fundację Widzialni

24-26.02.2021

Członek Zarządu Fundacji Przemysław Marcinkowski

Autorskie strony internetowe

Administrowanie i wdrażanie rozwiązań dostępności cyfrowej